Siirry sisältöön
Etusivu
Työturvallisuuskeskus

Työkykyä voidaan tukea – uusi opas julkaistu

Blogi
Meidän kaikkien työkyky vaihtelee työuramme aikana. Kohtaamme työssä ja muussa elämässä tilanteita ja tapahtumia, jotka vaikuttavat työkykyymme. Esimerkiksi sairaudet eivät kysy lupaa, vaan asettuvat taloksi silloinkin, kun sitä vähiten osaamme ennakoida.
Pirkko Mäkinen, kuva: Mikael Ahlfors

Työkykyyn vaikuttavat itse työ, työtehtävät, työn sisältö, työolosuhteet, osaaminen, johtaminen ja työyhteisö. Lainsäädäntö velvoittaa työnantajaa työkyvyn tukemiseen.  Meillä kaikilla työyhteisössä on siis roolimme työkyvyn edistämisessä. Ja kuten jo käsitekin kertoo, työkykyä puntaroidaan aina suhteessa työhön, sen vaatimuksiin ja sen tarjoamiin voimavaroihin.

Digi- ja väestötietovirasto on julkaissut Työkyvyn tukeminen työpaikalla -digioppaan, joka on suunnattu ensisijaisesti pienille ja keskisuurille työpaikoille. Oppaan avulla työnantajat ja esihenkilöt löytävät helpommin sisältöjä, palveluita ja työvälineitä, joiden avulla he voivat edistää työntekijöiden työkykyä ja hyvinvointia työssä, ennaltaehkäistä työkykyyn liittyviä ongelmia ja tukea työntekijää työkyvyn muutoksissa.

Sain olla mukana oppaan tekemisessä Työturvallisuuskeskuksen edustajana. Opas on tarkoitettu erityisesti pienemmille työpaikoille, mutta sieltä löytyy hyviä ohjeita sovellettavaksi kaiken kokoisille työpaikoille. Oppaasta esihenkilöt löytävät konkreettisia ohjeita työkyvyn tukemiseen arjessa. Johto ja asiantuntijat saavat tietoa työpaikan käytäntöjen luomisesta ja kehittämisestä. Työnantaja ja esihenkilöt saavat kokonaiskuvan työkyvyn edistämisestä ja lakisääteisistä velvoitteista.

Oppaassa on paljon eri toimijoiden tuottamaa materiaalia ja periaatteena olikin, että oppaaseen tuodaan jo olemassa olevia hyviä aineistoja.

Digioppaan rakentamiseen osallistui laaja joukko työelämätoimijoita ja varsinaisesta kokoamistyöstä ja palvelumuotoilusta vastasi Digi- ja väestötietovirasto. Arvokas osa oppaan kokoamista oli työpaikokojen testaajilta saatu palaute.

Toivon myös tämän kirjoituksen kautta, että Työkyvyn tukeminen työpaikalla -digioppaasta löytyy vastauksia ja työkaluja työpaikkasi tarpeeseen ja jaat tietoa oppaasta eteenpäin. Opas on saatavilla myös ruotsiksi ja englanniksi.

Lue lisää

Työturvallisuuskeskuksen aineistoja työkyvyn tukemiseen

Kirjoittaja