Siirry sisältöön
Etusivu
Työturvallisuuskeskus

Osion alasivut

Päihteet ja riippuvuudet

Päihdetyö työpaikalla on osa työhyvinvointi- ja työturvallisuustyötä. Päihdetyöhön kuuluu ennalta ehkäisevä toiminta, päihdeasioiden käsittely ja hoitoonohjaus ongelmatapauksissa. Päihteiden käytön ehkäisyyn liittyvistä toimintatavoista tulee työpaikalla sopia yhteistyössä. Työterveyshuollolla on tärkeä rooli työpaikan tukena päihdetyön toteutuksessa.

Työterveyshuoltolaki (1383/2001)(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun) velvoittaa työnantajaa järjestämään henkilöstölle työterveyshuollon, kun työntekijöitä on yksi tai enemmän riippumatta tehtävistä työtunneista tai työsuhteen kestosta.

Ennaltaehkäisevien työterveyspalvelujen järjestäminen on työnantajalle lakisääteistä. Sen sijaan sairaanhoidon järjestäminen on vapaaehtoista. Yrittäjät voivat hankkia myös itselle työterveyshuoltopalvelut.