Siirry sisältöön
Etusivu
Työturvallisuuskeskus

Osion alasivut

Työturvallisuuskeskuksen hankkeet

Työturvallisuuskeskuksen hankkeet vastaavat toimialojen ja työpaikkojen työturvallisuus- ja työsuojelutarpeisiin. Tyypillisiä tuotteita ja palveluja ovat käytännön työturvallisuustyötä opastavat ohjeet, tapahtumat, viestintäkampanjat, videot, animaatiot ja digitaaliset sovellukset.

Kuntien ja hyvinvointialueiden toimialaryhmä

Kuntien ja hyvinvointialueiden toimialaryhmä on kuntien, hyvinvointialueiden ja kirkon alan toimijoiden yhteistyöelin. Ryhmä keskittyy asioihin, jotka koskettavat kunta-alaa, hyvinvointialueita ja kirkon alaa. Ryhmän osapuolista KT nimeää kaksi edustajaa ja palkansaajapuolen osapuolet kukin yhden jäsenen.

Palveluryhmä

Työturvallisuuskeskuksen palveluryhmä yksityisten palvelualojen yhteistyöelin. TTK:n hallitus nimeää palveluryhmän jäsenet siihen kuuluvien liittojen ehdotusten pohjalta. Palveluryhmään kuuluu 9 työnantajan ja 10 palkansaajien edustajaa.

Työelämän päihdeasiantuntijat

Työelämän päihdeasiantuntijat -ryhmä toimii työmarkkinaosapuolten asettamana yhteistyöelimenä, jonka tavoitteena on suunnitelmallinen, organisoitu, päihderiskit tunnistava ja muuhun kehittämiseen integroitu paikallinen yhteistoiminta työnantajan, työntekijöiden edustajien, työsuojeluhenkilöstön, työterveyshuollon ja päihdealan asiantuntijoiden kesken. Painopiste on ennaltaehkäisevä ja yksilön omatoimisuutta korostavassa toiminnassa.

Sotergo-asiantuntijaryhmä

Sotergo-asiantuntijaryhmään kuuluu 17 jäsentä. Kukin jäsenorganisaatio nimeää edustajansa Sotergoon. Ryhmä päättää muiden asiantuntijajäsenten nimeämisestä kahdeksi vuodeksi kerrallaan.