Siirry sisältöön
Etusivu
Työturvallisuuskeskus

Osion alasivut

Työnantajan huolehtimisvelvoite

Käytännössä työnantajan vastuut ja velvoitteet toteutuvat siten, että hän delegoi toimivaltaansa linjaorganisaatiossa esihenkilöille. Esihenkilöiden työsuojeluvastuu määräytyy tehtävänkuvaan liittyvien toimivaltuuksien mukaan.

Vaarojen tunnistaminen ja riskien arviointi

Työn vaarojen ja haittojen tunnistamisella sekä arvioinnilla saadaan kokonaiskuva työpaikan työturvallisuuden ja työterveyden tilasta ja kehittämistarpeista. Vaarojen selvittämisen velvoite perustuu työturvallisuuslakiin ja koskee kaikkia työnantajia toimialasta ja työntekijöiden lukumäärästä riippumatta.

Työsuojelun toimintaohjelma

Työsuojelun toimintaohjelmassa esitetään tavoitteet työpaikan työterveys- ja työturvallisuustoiminnalle ja henkilöstön työkykyä ylläpitävälle toiminnalle.

Perehdyttäminen ja työnopastus

Perehdyttäminen ja työnopastus ovat ennakoivaa turvallisuustoimintaa. Puutteet työnopastuksessa ovat yleisiä työtapaturman syitä. Hyvin toteutettu perehdyttäminen ehkäisee myös haitallista kuormittumista ja auttaa työntekijää sopetumaan työyhteisöön.

Työn ja työympäristön suunnittelu

Työympäristöä suunnitellessaan työnantajan on huolehdittava siitä, että suunnittelussa otetaan huomioon työntekijöiden turvallisuuteen ja terveyteen liittyvät näkökohdat. Töiden suunnittelussa ja mitoituksessa huomioidaan työntekijöiden fyysiset ja henkiset edellytykset.

Työsuojeluvastuuta kantavat myös esimerkiksi työtilojen tai työssä käytettävien koneiden ja laitteiden suunnittelijat, koska turvallisuus on pyrittävä varmistamaan jo työn ja työtilojen suunnitteluvaiheessa. Silloin tehdään usein työympäristön kannalta tärkeimmät ratkaisut.

Ennakoivalla ja henkilöstöä osallistavalla vuorovaikutteisella työympäristön suunnittelulla on mahdollista päästä suunnitteluratkaisuihin, jotka edistävät työntekijän työhyvinvointia, työssä suoriutumista, tehokkuutta, työterveyttä ja työssä viihtymistä.