Gå till innehållet

Osion alasivut

Arbetsgivarens omsorgsplikt

I praktiken realiseras arbetsgivarens ansvar och skyldigheter så att hen delegerar sin befogenhet åt cheferna i linjeorganisationen. Chefernas arbetarskyddsansvar avgörs i enlighet med de befogenheter som hör till arbetsbeskrivningen.

Att utreda faror och bedöma risker i arbetet

Genom att utvärdera arbetets risker får man en helhetsbild av tillståndet på arbetsplatsens arbetarskydd och arbetshälsa samt utvecklingsbehov. Skyldigheten att utreda faror grundar sig på arbetarskyddslagen och gäller alla arbetsgivare oberoende av bransch och antal arbetstagare.