Gå till innehållet

Arbetsgivaren och en producent av företagshälsovårdstjänster ingår ett skriftligt avtal om företagshälsovårdstjänster.

Producenten ska ha tillstånd att producera företagshälsovårdstjänster.

I företagshälsovårdsavtalet framgår

När avtalet har ingåtts begär företagshälsovården att få uppgifter om arbetsplatsen som grund för verksamheten, bl.a. om arbetsplatsens organisation, verksamhetsställen, arbetsutrymmen, funktioner, personal, arbetarskyddsorganisation, verksamhetsprogram för arbetarskyddet och arbetsgivarens farobedömning.