Gå till innehållet

Skyddsombudens val och uppgift

Skyddsombudens val och roll i arbetarskyddssamarbetet definieras i förbundens branschspecifika avtal. Skyddsombudens uppgifter och verksamhetsområden bestäms lokalt på arbetsplatsen. Skyddsombuden hjälper arbetarskyddsfullmäktigen inom det egna verksamhetsområdet. Skyddsombuden väljs samtidigt som arbetarskyddsfullmäktigen väljs eller på annat överenskommet sätt, och mandatperioden är lika lång som hos arbetarskyddsfullmäktigen. Längden på mandatperioden kan också bestämmas på annat sätt.