Gå till innehållet

Behandling av personuppgifter och användningsvillkor för webbplatsen

1. Behandling av personuppgifter

På Arbetarskyddscentralens webbplats (ttk.fi) efterfrågas personuppgifter när användaren

På responsblanketten efterfrågar vi personens namn och e-postadress. Uppgifterna används endast för att svara personen. 

Uppgifterna som samlas in när man beställer publikationer behandlas endast för leveransen och faktureringen av publikationerna.

Vid prenumerationen av nyhetsbrevet efterfrågas beställarens e-postadress och den används bara för att skicka nyhetsbrevet.

När man lämnar en kontaktbegäran via chatten ber vi om namn, telefonnummer och en kort beskrivning av begäran om rådgivning. Uppgifterna används endast för att svara personen. 

De uppgifter som anmäls till personregistret för arbetarskyddet används för att förmedla arbetarskyddsinformation och uppgifter som gäller att ordna arbetarskyddsutbildning. Arbetarskyddscentralen använder uppgifterna i registret för att marknadsföra sina egna utbildningar och för att förmedla sitt arbetarskyddsmaterial. Kontaktuppgifter kan också lämnas ut till organisationer, föreningar och andra aktörer som ordnar arbetarskyddsutbildning för förmedling av material och uppgifter om arbetarskyddsutbildning.

2. Användningsvillkor för webbplatsen

Textinnehåll och material som kan laddas ner på webbplatsen (ttk.fi) får citeras och länkas till, förutsatt att källan nämns. Det är förbjudet att använda bilder och grafiskt material utan tillstånd, om inte något annat särskilt nämns i samband med materialet. Det är förbjudet att använda innehållet för kommersiella syften.

3. Användning av uppgifterna i personregistret för arbetarskyddet

De uppgifter som anmäls till personregistret för arbetarskyddet(du flyttas till en annan tjänst) används för att förmedla arbetarskyddsinformation och uppgifter som gäller att ordna arbetarskyddsutbildning. Arbetarskyddscentralen använder uppgifterna i registret för att marknadsföra sina egna utbildningar och för att förmedla sitt arbetarskyddsmaterial. Kontaktuppgifter kan också lämnas ut till organisationer, föreningar och andra aktörer som ordnar arbetarskyddsutbildning för förmedling av material och uppgifter om arbetarskyddsutbildning.

Vilka uppgifter samlar Arbetarskyddscentralen in?

Personregistret för arbetarskyddet förvaltas av social- och hälsovårdsministeriet och förs av Arbetarskyddscentralen. Registret tar upp arbetsplatserna som omfattas av arbetarskyddssamarbetet samt arbetarskyddets samarbetspersoner. Uppgifterna registreras på basis av arbetsgivarens anmälan. Anmälningsskyldigheten och behandlingen av uppgifter grundar sig på lagen, lagen om personregister för arbetarskyddet (1039/2001).

Arbetarskyddscentralen samlar på basis av ditt samtycke in personuppgifter för andra tjänster för olika ändamål. Du har rätt att återkalla samtycket när som helst. Vi samlar in uppgifter för följande tjänster:

Vad ska jag göra om jag vill veta hur mina uppgifter behandlas?

Arbetarskyddscentralen samlar endast in nödvändiga personuppgifter. Vi ger dig på begäran en specifikation per tjänst om uppgifterna. Du kan kontakta oss per e-post: tietosuoja@ttk.fi(öpnas i nytt fönster, du flyttas till en annan tjänst) eller ringa Arbetarskyddscentralens dataskyddsombud på tfn 040 846 6558. Den som begär uppgifter ska bereda sig på att bevisa sin identitet på ett tillförlitligt sätt. I begäran om uppgifter ska namnet på det register som begäran gäller specificeras. Vi strävar efter att svara på din begäran inom en månad.

Mer information: tietosuoja@ttk.fi(öpnas i nytt fönster, du flyttas till en annan tjänst)