Gå till innehållet

Osion alasivut

Samarbetspersoner inom arbetarskyddet – arbetarskyddschefer, arbetarskyddsfullmäktige, vice fullmäktige, ombud och kommittéledamöter – deltar som experter i hanteringen av arbetarskyddsfrågor på sin arbetsplats.

Regionförvaltningsverkens ansvarsområden för arbetarskyddet agerar som arbetarskyddsmyndighet. Deras uppgift är att regionalt övervaka att bestämmelser och föreskrifter gällande arbetssäkerhet och arbetarskydd iakttas.