Gå till innehållet

Osion alasivut

Personerna inom arbetarskyddssamarbetet – arbetarskyddschefer, arbetarskyddsfullmäktige, ersättare, ombud och kommissionernas medlemmar – deltar i egenskap av sakkunniga i behandlingen av ärenden som gäller arbetarskyddet på deras arbetsplatser.

Regionförvaltningsverkens arbetarskyddsansvarsområden fungerar som arbetarskyddsmyndigheter. Deras uppgift är att regionalt övervaka efterlevnaden av föreskrifter och bestämmelser om arbetarskydd.