Gå till innehållet

Osion alasivut

Vanliga frågor om arbetarskyddsval

Arbetarskyddsfullmäktigen och dennes två ersättare som representerar arbetstagarna på arbetsplatsen väljs genom val som arrangeras av arbetstagarna. På större arbetsplatser väljs dessutom övriga medlemmar till arbetarskyddskommittén. Om man därtill kommit överens om att välja skyddsombud på arbetsplatsen, väljs de under samma val.

Arbetarskyddsvalanvisningar för olika branscher

Arbetarskyddsval sammandrag

  1. Arbetsgivaren och företrädarna för arbetstagarna kommer överens om arrangemangen för valet.
  2. Valet kan förrättas i form av urnelval, postval eller elektronisk röstning.
  3. Arbetsgivaren ger valkommittén en förteckning över dem som står i anställningsförhållande och en lokal för valet.
  4. Företrädarna för arbetstagarna bildar en valkommitté som sköter de praktiska arrangemangen vid valet.
  5. Valet inleds med kandidatnominering.
  6. Valsätt är val jämte omröstning, valmöte eller sämjoval.
  7. Valkommittén meddelar resultatet.
  8. Arbetsgivaren meddelar samarbetspersonerna inom arbetarskyddet till Arbetarskyddscentralen.

Grundkurs i arbetarskydd

Kursen ger grundläggande kunskap om arbetarskyddslagstiftningen, arbetarskyddssamarbetet och rekommendationer för arbetssäkerhet.

Läs mera om grundkurs i arbetarskydd i Arbetarskyddscentralens kurskalender(du flyttas till en annan tjänst)