Gå till innehållet

Osion alasivut

Arbetarskyddsansvar på den gemensamma arbetsplatsen

Arbetsgivarna och de individuella utförarna av arbetet som verkar på den gemensamma arbetsplatsen är skyldiga att genom samarbete genomföra arbetarskyddet. Varje arbetsgivare ansvarar ändå för sina arbetstagares säkerhet.

Arbetsgivaren som utövar den huvudsakliga bestämmanderätten – beställaren eller den huvudsakliga genomföraren – har som främsta skyldighet att samordna parternas arbetarskyddshelheter.

Då man köper underleverantörstjänster eller utför arbeten med inhyrd personal är det viktigt att säkerställa arbetarskyddsfrågor då man ingår avtalet.

En arbetsplats med gemensamma faror

En arbetsplats med gemensamma faror är ett gemensamt utrymme där olika självständiga arbetsgivare och arbetsutförare verkar, t.ex. ett köpcentrum eller kontorshotell. En arbetsplats med gemensamma faror skiljer sig från en gemensam arbetsplats i den mån att aktörerna är i en självständig ställning.

Aktörer som verkar i ett gemensamt utrymme är skyldiga att samarbeta och informera varandra om olägenheter och risker som de upptäckt, åtgärder för att avlägsna dem samt om nödvändig samordning av verksamheten.