Gå till innehållet

Arbetstagarens skyldigheter

Arbetstagarnas rättigheter och skyldigheter inom arbetarskyddet förverkligas individuellt och genom representanter i arbetarskyddets samarbetsförfarande. Arbetstagaren ska följa arbetsgivarens anvisningar och föreskrifter samt meddela förmannen om upptäckta farosituationer.

Arbetstagaren har rätt att vägra utföra ett arbete om det medför allvarlig fara för arbetstagarens liv eller hälsa. Rätten att vägra utföra arbete grundar sig på arbetarskyddslagen. Vägran är aktuell endast då faran inte kan undvikas med andra omedelbara åtgärder.

Individens arbetarskyddsansvar