Siirry sisältöön
Etusivu
Työturvallisuuskeskus

Työsuojelun yhteistoiminnan osapuolet

Yhteistoiminnan osapuolia ovat työnantaja ja työntekijät. Pienemmillä työpaikoilla toimitusjohtaja tai toiminnanjohtaja toimii työsuojelupäällikkönä. Isommilla työpaikoilla työnantaja nimeää sijalleen henkilön hoitamaan työsuojelupäällikön tehtäviä.

Isommilla työpaikoilla työntekijät valitsevat edustajakseen työsuojelun yhteistoimintaan työsuojeluvaltuutetun ja lisäksi niihin tulee perustaa työsuojelutoimikunta. Työmarkkinajärjestöjen sopimuksissa on lisäksi säännöksiä työsuojeluasiamiehistä.

Pienillä työpaikoilla yhteistoiminta toteutuu välittömässä työnantajan ja työntekijöiden välisessä vuorovaikutuksessa.

Työsuojelun yhteistoimintakausi

Työpaikan työsuojelun yhteistoimintakausi määräytyy kalenterivuosittain. Toimikausi on kaksi kalenterivuotta ellei alakohtaisissa sopimuksissa tai paikallisesti työpaikan työsuojelutoimikunnassa ole sovittu pidemmästä toimikaudesta. Toimikausi voi kuitenkin olla enintään neljä kalenterivuotta.

Työsuojelun yhteistoimintahenkilöiden toimikausi on työsuojelun yhteistoimintakauden mittainen. Poikkeuksena työnantajan edustajana työsuojelupäällikkö, hänet nimetään tehtäväänsä toistaiseksi.

Työsuojeluvaalit

Työsuojeluvaaleissa työntekijät valitsevat edustajikseen työpaikoille työsuojeluvaltuutetun ja kaksi varavaltuutettua. Isommilla työpaikoilla, valitaan lisäksi tarvittaessa työsuojelutoimikunnan lisäjäsenet. Jos työpaikalla on sovittu työsuojeluasiamiesten valinnasta, valitaan nämäkin samassa yhteydessä.

Työpaikka

Työsuojelun yhteistoiminnan kannalta keskeistä on määritellä työpaikka yhteistoiminnan kannalta ns. yhteistoimintatyöpaikka. Yhteistoimintatyöpaikan käsite vaikuttaa edustukselliseen yhteistoimintaan ja työsuojeluvaltuutetun valintaan.

Yhteistoiminta työpaikka on saman työnantajan yhden tai useamman toimipisteen tai toimintayksikön muodostama kokonaisuus. Yhteistoimintatyöpaikkaa määriteltäessä otetaan huomioon toiminnan luonne ja laajuus, toimintayksiköiden työntekijöiden lukumäärä sekä työn vaarat ja haitat. Yritykseen voidaan määritellä useampia yhteistoimintatyöpaikkoja.

Yhteistoimintatyöpaikka voi muodostua myös usean työnantajan toimipisteistä.