Siirry sisältöön
Etusivu
Työturvallisuuskeskus

Työsuojelun yhteistoiminnan osapuolet

Yhteistoiminnan osapuolia ovat työnantaja ja työntekijät. Työnantaja nimeää työsuojelupäällikön, ellei itse toimi kyseisessä tehtävässä. työsojelupäällikkö edustaa työnantajaa työsuojelun yhteistoiminnassa.

Työntekijät valitsevat edustajakseen työsuojelun yhteistoimintaan työsuojeluvaltuutetun. Valintaa edellytetään vähintään 10 henkilön työpaikoilla. Alle kymmenen työntekijän työpaikoilla työsuojelun yhteistoimintaa toteutetaan työnantajan ja työntekijöiden välisessä vuorovaikutuksessa.

Työsuojelutoimikunta tai vastaava yhteistoimintaelin perustetaan työpaikalle, jossa säännöllisesti työskentelee vähintään 20 työntekijää.

Työmarkkinajärjestöjen sopimuksissa on lisäksi säännöksiä työsuojeluasiamiehistä.

Työsuojelun yhteistoimintakausi

Työpaikan työsuojelun yhteistoimintakausi määräytyy kalenterivuosittain. Toimikausi on julkisella sektorilla 4 vuotta. Yksityissektorilla toimikausi on 2 vuotta, ellei työpaikalla ole sovittu pidemmästä toimikaudesta. Toimikausi voi olla enintään neljä kalenterivuotta.

Työsuojelun yhteistoimintahenkilöiden toimikausi on työsuojelun yhteistoimintakauden mittainen. Poikkeuksena on työnantajan edustajana toimiva työsuojelupäällikkö, joka nimetään tehtäväänsä toistaiseksi.

Työsuojeluvaalit

Työsuojeluvaaleissa työntekijät valitsevat edustajansa työsuojelun yhteistoimintaan. Työsuojeluvaltuutetun ja varavaltuutettujen vaalin järjestävät työntekijät. Kaikilla työpaikan työntekijöillä on oltava mahdollisuus sekä asettua ehdokkaaksi että äänestää vaalissa. Vaali ei saa aiheuttaa tarpeetonta haittaa työpaikan toiminnalle, eikä työnantaja saa vaikeuttaa vaalin järjestämistä.

Työpaikka

Työsuojelun yhteistoiminnan kannalta keskeistä on määritellä ns. yhteistoimintatyöpaikka. Yhteistoimintatyöpaikalla tarkoitetaan toiminnan luonne ja laajuus sekä toimipisteiden tai toimintayksiköiden työntekijöiden lukumäärä huomioon ottaen yhteistoiminnan kannalta alueellisesti ja toiminnallisesti tarkoituksenmukaista yhden tai useamman toimipisteen tai toimintayksikön muodostamaa kokonaisuutta.

Organisaatioon voidaan määritellä useampia yhteistoimintatyöpaikkoja. Yhteistoimintatyöpaikka voi muodostua myös usean työnantajan toimipisteistä.

Yhteistoiminnan osapuolet yhteisellä työpaikalla

Yhteisellä työpaikalla tarkoitetaan sellaista työpaikkaa, jolla työskentelee samaan aikaan tai peräkkäin usean eri työnantajan työntekijöitä tai itsenäisiä työnharjoittajia. Yhteisen työpaikan työsuojelun yhteistoiminnasta säädetään valvontalain lisäksi työturvallisuuslaissa.

Yhteisellä työpaikalla yhteistoiminnan osapuolina ovat pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja tai tämän edustaja ja pääasiallista määräysvaltaa käyttävän työnantajan palveluksessa oleva työsuojeluvaltuutettu. Muut työsuojelun yhteistoiminta-asiat käsitellään asianomaisen työnantajan ja hänen palveluksessaan olevan työsuojeluvaltuutetun kesken.

Jos yhteinen työpaikka on rakennustyömaa, siellä työskentelevillä, eri työnantajien palveluksessa olevilla työntekijöillä on oikeus valita yhteinen työmaakohtainen työsuojeluvaltuutettu ja kaksi varavaltuutettua edustamaan heitä työsuojelun yhteistoiminnassa kyseisen työmaan kaikkien työnantajien ja itsenäisten työnsuorittajien kanssa sekä suhteessa työsuojeluviranomaisiin.