Siirry sisältöön
Etusivu
Työturvallisuuskeskus

Uudet toimintatavat, liiketoiminta-alueet ja teknologia tekevät työstä turvallisempaa, mutta tuovat osaltaan uusia vaara- ja kuormitustekijöitä työpaikoille. Teknologian kehittyminen johtaa myös yksintyöskentelyn lisääntymiseen, joka muuttaa myös työn vaarallisuutta.​

Yhteiskunnan polarisoituminen (mm. syrjäytyminen) lisää vaaratekijöitä mm. maalittamisen ja työväkivallan muodossa. ​Ilmastonmuutos aiheuttaa sään ääri-ilmiöitä, kuten voimakkaista myrskyjä, lämpötilan ääri-ilmiöitä ja keskilämpötilojen muutoksia.​ Biologisten vaaratekijöiden oletetaan muuttuvan ja mm uusia pandemioita ja epidemioita ennakoidaan ilmenevän kiihtyvämmällä frekvenssillä.​

Vaaratekijöiden kirjo siis kasvaa ja monipuolistuu perinteisten vaaratekijöiden säilyessä ja uusien muodostuessa. Tämä haastaa työpaikkojen ja yksilöiden osaamisen ja kyvykkyyden vaaratekijöiden tunnistamisessa ja hallinnassa. Yhdistettynä tämä havaintoon työurien nopeasta muutostahdista huomataan, että työntekijän tulee hahmottaa vaaratekijät useammassa ympäristössä ja omaksua ne lyhyessä ajassa sekä työnantajan luoda menettelyt, joka mahdollistaa sen.

Strategiaohjelman tavoitteena on tukea työntekijöitä, esihenkilöitä ja työpaikkoja uudenlaisten vaaratekijöiden tunnistamista ennakoivasti ja niihin varautumista. Ohjelma lisää tietoa uudenlaisista vaaratekijöistä ja tarjoaa työkaluja työn turvallisuuden monipuolisempaan hallintaan.

Strategiaohjelmassa tuotetaan 2023-2027:

Nyt työskentelemme näiden hankkeiden parissa:

  • Uusi turvallisuustyökalu kentälle
  • Kaksi avointa verkkokoulutusta (MOOC), joista toinen S2-kieliryhmälle ja nuorille opiskelijoille

Strategiaohjelman ohjausryhmä

Työturvallisuuskeskus:

Tutustu muihin muuttuvan työelämän strategiaohjelmiin

Ota yhteyttä!