Siirry sisältöön
Etusivu
Työturvallisuuskeskus

Työpaikat odottavat oppilaitoksista valmistuvilta hyviä valmiuksia työelämään: oman alan töiden hallintaa ja kykyjä toimia turvallisesti työyhteisössä sekä työympäristössä. Hyvä turvallisuusasenne, työturvallisuuden perusteiden tuntemus ja turvallisten työtapojen osaaminen korostuvat. Jokaisen työpaikan on luonnollisesti huolehdittava riittävästä perehdyttämisestä niin, että työpaikan kaikkien toimijoiden osaaminen ja työturvallisuuden hallinta on ajan tasalla.  

Palvelukokonaisuuden hyödyt oppilaitoksille, ammattikorkeakouluille ja yliopistoille

Palvelukokonaisuuden hyödyt yrityksille ja työpaikoille

Työsuojelu osaksi ammattitaitoa – toteutus oppilaitoksessa

Oppilaitostilaisuuden suunnittelu

Oppilaitostilaisuuden suunnitteluun malli ja ohjeistus ja tuki työpaikkakontakteihin.

Kysely opiskelijoille

Työturvallisuuskeskus tarjoaa oppilaitoksen käyttöön itsearviointityökalun, jonka avulla oppilaitoksessa voidaan arvioida työturvallisuuskulttuuria, johtamista, toimintatapoja, resursseja, osaamista ja työkaluja eli toimintajärjestelmää, joka vaikuttaa valmistuvien opiskelijoiden työsuojeluasenteisiin ja -taitoihin.  

Oppilaitostilaisuus

Kyselyn tulosten käsittely ja kehittämissuunnitelman ideointi.

Kehittämissuunnitelman toteuttaminen ja seuranta

Kehittämissuunnitelman mallipohja. Työturvallisuuskeskus ohjaa oppilaitosta tekemään kehittämissuunnitelman opiskelijoiden työsuojeluosaamisen parantamiseksi.   

Vaikuttavuuskyselyyn vastaaminen

Verkostotapaamiseen osallistuminen

Työturvallisuuskeskuksen tuki oppilaitoksille 

Osallistumalla info- ja koulutustilaisuuksiimme pääset hyödyntämään Työturvallisuuskeskuksen Työsuojelu osaksi ammattitaitoa -palvelukokonaisuutta. Tilaisuudet ja palvelukokonaisuus ovat osallistuville oppilaitoksille maksuttomia.

Seuraavat tilaisuudet: 

9.3.2023 oppilaitoksille: Työsuojelu osaksi ammattitaitoa -infotilaisuus 

Tilaisuuden aikana esittelemme palvelukokonaisuuden sisältöineen.  Kuulet myös työnantajan puheenvuoron työsuojeluosaamisen merkityksestä osana työntekijän ammattitaitoa. Palvelukokonaisuus tarjoaa lukuisia mahdollisuuksia yhteistyölle oppilaitoksen ja Työturvallisuuskeskuksen välillä.

27.3.2023 oppilaitoksille: Työsuojelu osaksi ammattitaitoa -koulutustilaisuus 

Tilaisuudessa koulutetaan oppilaitosten yhteyshenkilöt Työsuojelu osaksi ammattitaitoa –prosessin käynnistämiseen oppilaitoksessa. Koulutuksen tavoitteena on antaa osallistujille valmiuksia ja työkaluja toteuttaa prosessi oppilaitoksessa. Tilaisuudessa esitellään myös Työturvallisuuskeskuksen rooli oppilaitoksen tukena. 

Työturvallisuuskeskus toteuttaa kerran vuodessa vaikuttavuuskyselyn palvelukokonaisuuden toimivuudesta ja oppilaitoksessa tapahtuneesta toiminnasta ja kehityksestä opiskelijoiden työsuojeluosaamiseen liittyen. Vaikuttavuuskyselyyn vastaaminen tukee oppilaitoksen kehittämistyötä.

Työturvallisuuskeskus haluaa edistää oppilaitosten verkostoitumista opiskelijoiden työsuojeluosaamisen kehittämisen tiimoilta. Kutsumme oppilaitosten Työsuojelu osaksi ammattitaitoa- yhteyshenkilöt kerran vuodessa yhteiseen verkostotapaamiseen. Tapaamisessa jaetaan kokemuksia ja osaamista sekä käsitellään oppilaitoksille tehdyn vaikuttavuuskyselyn tuloksia. Palvelukokonaisuutta kehitetään vaikuttavuuskyselyn ja työelämän ajankohtaisten vaatimusten pohjalta. 

Oppilaitoksen nimeämät yhteyshenkilöt saavat koulutuksen jälkeen tarvittaessa ohjausta ja neuvontaa oppimisen hallintajärjestelmä Priiman kautta prosessin toteutuksen eri vaiheisiin ja työvälineisiin Työturvallisuuskeskuksen asiantuntijoilta.  

Ota yhteyttä!