Siirry sisältöön
Etusivu
Työturvallisuuskeskus

Työpaikat odottavat oppilaitoksista valmistuvilta hyviä valmiuksia työelämään: oman alan töiden hallintaa ja kykyjä toimia turvallisesti työyhteisössä sekä työympäristössä. Hyvä turvallisuusasenne, työturvallisuuden perusteiden tuntemus ja turvallisten työtapojen osaaminen korostuvat. Jokaisen työpaikan on luonnollisesti huolehdittava riittävästä perehdyttämisestä niin, että työpaikan kaikkien toimijoiden osaaminen ja työturvallisuuden hallinta on ajan tasalla.  

Palvelukokonaisuuden hyödyt ammatillisille oppilaitoksille ja korkeakouluille

Palvelukokonaisuuden hyödyt yrityksille ja työpaikoille

Työsuojelu osaksi ammattitaitoa – toteutus oppilaitoksessa

Oppilaitostilaisuuden suunnittelu

Oppilaitos saa Työturvallisuuskeskukselta malleja ja ohjeistusta oppilaitostilaisuuden suunnitteluun.

Kysely opiskelijoille

Työturvallisuuskeskus tarjoaa oppilaitoksen käyttöön itsearviointityökalun, jonka avulla oppilaitoksessa voidaan arvioida työturvallisuuskulttuuria, johtamista, toimintatapoja, resursseja, osaamista ja työkaluja eli toimintajärjestelmää, joka vaikuttaa valmistuvien opiskelijoiden työsuojeluasenteisiin ja -taitoihin.  

Oppilaitostilaisuus

Oppilaitos toteuttaa opiskelijoille tilaisuuden, jossa kyselyn tulokset käsitellään. Käsittelyn pohjalta ideoidaan kehittämissuunnitelma, johon oppilaitos saa mallipohjan Työturvallisuuskeskukselta.

Kehittämistoimenpiteiden toteuttaminen ja seuranta

Oppilaitos toteuttaa kehittämissuunnitelmaa ja seuraa sen vaikutuksia opiskelijoiden työsuojeluosaamiseen.

Vaikuttavuuskyselyyn vastaaminen

Työturvallisuuskeskus lähettää oppilaitoksille vaikuttavuuskyselyn palvelukokonaisuuden toimivuudesta ja oppilaitoksissa tehdyistä toimenpiteistä.

Verkostotapaamiseen osallistuminen

Työturvallisuuskeskus kutsuu oppilaitosten edustajat verkostotapaamiseen, jossa käsitellään vaikuttavuuskyselyn tulokset ja jaetaan hyviä oppilaitoskäytänteitä.

Työturvallisuuskeskuksen tuki oppilaitoksille 

Osallistumalla info- ja koulutustilaisuuksiimme pääset hyödyntämään Työturvallisuuskeskuksen Työsuojelu osaksi ammattitaitoa -palvelukokonaisuutta. Tilaisuudet ja palvelukokonaisuus ovat osallistuville oppilaitoksille maksuttomia.

Tilaisuudessa koulutetaan oppilaitosten yhteyshenkilöt Työsuojelu osaksi ammattitaitoa -prosessin käynnistämiseen oppilaitoksessa. Koulutuksen tavoitteena on antaa osallistujille valmiuksia ja työkaluja toteuttaa prosessi oppilaitoksessa. Tilaisuudessa esitellään myös Työturvallisuuskeskuksen rooli oppilaitoksen tukena. 

Syksyn tilaisuudet

Työturvallisuuskeskus toteuttaa kerran vuodessa vaikuttavuuskyselyn palvelukokonaisuuden toimivuudesta ja oppilaitoksessa tapahtuneesta toiminnasta ja kehityksestä opiskelijoiden työsuojeluosaamiseen liittyen. Vaikuttavuuskyselyyn vastaaminen tukee oppilaitoksen kehittämistyötä.

Työturvallisuuskeskus haluaa edistää oppilaitosten verkostoitumista opiskelijoiden työsuojeluosaamisen kehittämisen tiimoilta. Kutsumme oppilaitosten Työsuojelu osaksi ammattitaitoa- yhteyshenkilöt kerran vuodessa yhteiseen verkostotapaamiseen. Tapaamisessa jaetaan kokemuksia ja osaamista sekä käsitellään oppilaitoksille tehdyn vaikuttavuuskyselyn tuloksia. Palvelukokonaisuutta kehitetään vaikuttavuuskyselyn ja työelämän ajankohtaisten vaatimusten pohjalta. 

Oppilaitoksen nimeämät yhteyshenkilöt saavat koulutuksen jälkeen tarvittaessa ohjausta ja neuvontaa oppimisen hallintajärjestelmä Priiman kautta prosessin toteutuksen eri vaiheisiin ja työvälineisiin Työturvallisuuskeskuksen asiantuntijoilta.  

Ota yhteyttä!