Siirry sisältöön
Etusivu
Työturvallisuuskeskus

Päihdehaittojen ennaltaehkäisyyn tarvitaan tiivistä työterveysyhteistyötä, joka perustuu tutkittuun tietoon sekä sovittuihin käytäntöihin ja selkeään työnjakoon työnantajan ja työterveyshuollon välillä. Työterveysyhteistyössä laaditaan päihdeohjelma varhaisen tuen ja seurannan toimintakäytännöistä.

Päihdeohjelmassa määritellään työpaikan toimintatavat päihteisiin liittyvissä tilanteissa. Sen tavoitteena on lisätä työturvallisuutta ja työhyvinvointia, ehkäistä päihteiden aiheuttamia haittoja sekä vähentää terveysongelmia ja kustannuksia. Päihdeohjelma tehdään yhteistoiminnassa organisaation johdon, työntekijöiden, työsuojelun ja työterveyshuollon kanssa. Päihdeohjelman ohjeistus, käytännöt ja säännöt koskevat kaikkia työpaikalla. Työterveyshuolto on tärkeässä roolissa hoidon suunnittelussa ja toteutuksessa sekä ennaltaehkäisevässä roolissa esim. työpaikkaselvitysten kautta, mutta päävastuu päihdeohjelmasta on työpaikalla ja sen johdolla.