Siirry sisältöön
Etusivu
Työturvallisuuskeskus

Osion alasivut

Työkyvyn varhainen tuki ja puuttuminen ongelmiin ovat osa toimivan työpaikan toimintatapoja ja eettisiä periaatteita. Ne edellyttävät yhteistyötä, sovittuihin periaatteisiin
sitoutumista, vuorovaikutustaitoja sekä rohkeutta puuttua vaikeiltakin tuntuviin asioihin.

Työkykykeskustelut ovat esihenkilötyöhön liittyvää jatkuvaa toimintaa ja välittämistä.
Yhteistyössä ja työterveyshuollon asiantuntemuksella luodun työkykykeskustelumallin avulla tuetaan työyhteisön henkilöstöresurssien riittävyyttä, työyhteisön toimivuutta, työn tuloksellisuutta sekä yksilön työkykyä ja hyvinvointia.

Oikeudenmukainen ja tasa-arvoinen kohtelu edistää hyvää ilmapiiriä. Lisäksi malli auttaa selkiyttämään eri osapuolten vastuut ja roolit ja vahvistamaan yhteistyötä työpaikalla. Työkyvyn varhaiseen tukeen liittyvät toimintaperiaatteet ovat työsuojelun yhteistoiminnan keskeistä sisältöä. Kun malli on luotu, seuraavat toimenpiteet ovat tiedottaminen ja perehdyttäminen ja sittemmin toiminnan arviointi ja edelleen kehittäminen työpaikalla.

Aiheesta lisää