Siirry sisältöön
Etusivu
Työturvallisuuskeskus

Työterveyshuolto arvioi ohjauksen ja neuvonnan tarpeen työpaikkaselvityksellä, terveystarkastuksilla ja muilla työterveyshuollon menetelmillä.

Työterveyshuollon ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden on annettava neuvontaa, ohjausta ja palautetta työnantajalle ja työntekijöille

Työnantajalla, työpaikan työsuojelutoimikunnalla ja työsuojeluvaltuutetulla on oikeus saada työterveyshuollolta tietoja, joilla on merkitystä työntekijöiden terveyden sekä työpaikan olosuhteiden terveellisyyden kehittämisen kannalta. Työntekijä voi pyytää perustellusta syystä työterveyshuollolta selvityksen työkuormituksestaan.