Siirry sisältöön
Etusivu
Työturvallisuuskeskus

Kun esihenkilöiden toimenkuviin ja toimivaltuuksiin sisältyvät työsuojeluvastuut on työpaikalla määritelty selkeästi, vältetään työtehtävien epäselvyyksistä aiheutuvat vaaratilanteet. Työtehtävien työsuojeluvastuut on hyvä kirjata työsuojelun toimintaohjelmaan.

Työturvallisuuden johtaminen käytännössä

Tärkeä merkitys työpaikan hyvälle työturvallisuustyölle on työsuojelun yhteistoiminnalla, joka mahdollistaa työntekijöiden osallistumisen työturvallisuus- ja työterveysasioiden käsittelyyn.

Työnantajan ja työntekijöiden välinen rakentava keskustelu luo turvallisuuskulttuurin, jossa työnantajan ja työntekijöiden väliset suhteet perustuvat yhteistyöhön, luottamukseen ja yhteiseen ongelmanratkaisuun. 

Työsuojeluvastuun roolit

Ylin johto

Keskijohto

Työnjohto

Työsuojeluhenkilöiden vastuu

Työsuojelun yhteistoimintatehtävissä toimivat henkilöt voivat olla vastuussa työsuojelusta vain, jos he toimivat linjaorganisaatiossa tehtävissä, joihin sisältyy toimivaltaa ja vastuuta työsuojeluasioissa.

Oikopolut