Siirry sisältöön
Etusivu
Työturvallisuuskeskus

Työsuojelu ja työhyvinvointi asiantuntija – ja toimistotyössä

Mobiililla työllä tarkoitetaan yleensä sähköisten viestintä- ja yhteistyövälineiden (ICT) tukemaa liikkuvaa työtä. Työntekijä liikkuu ja työskentelee yli 10 tuntia viikossa muualla kuin päätyöpaikallaan ja käyttää sähköisiä kommunikaatiovälineitä yhteydenpitoon. Terveydenhuollossa mobiili työtä tehdään mm. kotisairaanhoidossa, jossa palveluja annetaan asiakkaan kotona erilaisissa olosuhteissa.  Työntekijöiden työhyvinvoinnin kannalta on hyvä arvioida, miten erilaiset työskentelyyn käytetyt tilat sopivat siihen tarkoitukseen ja millaisia töitä niissä voi tehdä.

Terveydenhuollossa on tehty perinteisesti vähän etätyötä työn luonteensa vuoksi. Koronapandemia on lisännyt etätyön mahdollisuuksia joissain tehtävissä kuten ohjaus ja neuvonta palveluissa sekä joissain johtotehtävissä.  Etätyöstä ei ole erillistä lainsäädäntöä.  

Etätyö edellyttää kykyä itsensä johtamiseen, koska työntekijälle on siirtynyt suurempi vastuu huolehtia työympäristönsä turvallisuudesta, lepoaikojen pitämisestä sekä työn ja muun elämän yhteensovittamisesta.

-> Etätyössä turvallisesti