Siirry sisältöön
Etusivu
Työturvallisuuskeskus

Osion alasivut

On vain vähän ammatteja, joissa käytetään yhtä monia koneita ja laitteita, yhtä vaihtelevissa olosuhteissa kuin maataloudessa. Korjuukauden kiireet, vaihtelevat sääolosuhteet, tuotantoeläimet, mahdollisesti yksin tai väsyneenä työskentely luovat töiden tekemiselle omat haasteensa.

Maatalouden erityispiirteet tekevät siitä yhden vaarallisimmista toimialoista Suomessa. Maatalouden työturvallisuuden parantamisella halutaan vähentää tapaturmien syntymistä, vähentää sairauspoissaolojen määrää ja parantaa työpaikkojen kannattavuutta. Ennakointi, välittäminen ja turvallisuuden huomioon ottava ajattelutapa arjessa ovat työturvallisuuden edistämisessä ensiarvoisen tärkeitä.

Työturvallisuuden, työsuojelun ja työkykyä ylläpitävän toiminnan tavoitteena on se, että työ ei vaaranna terveyttä ja se motivoi tekijäänsä. Kun työympäristö on turvallinen ja terveellinen, työyhteisö toimiva ja työ sopivasti kuormittava, työn tekeminen on mielekästä ja palkitsevaa ja se tuottaa tulosta.

Maatalous työympäristönä

Maatalouden työympäristön vaara- ja kuormitustekijät voidaan jakaa tapaturmavaaroihin sekä fyysisiin, fysikaalisiin, kemiallisiin, biologisiin ja henkisiin kuormitustekijöihin.

Muista työpaikoista ja työympäristöistä poiketen maatiloilla asuu ja työskentelee lapsia ja nuoria, joiden turvallisuuden varmistaminen edellyttää erityistä huomiota myös kaikilta tilalla työskenteleviltä.

Maatiloilla käytetään enenevässä määrin myös ulkopuolista työvoimaa, jolloin yhteisen työpaikan vastuut ja velvollisuudet tulee olla kaikilla tiedossa.

On tärkeää, että kaikki tietävät työpaikan pelisäännöt ja niistä osataan viestiä ymmärrettävästi myös esimerkiksi eri kielisille ja eri kulttuuritaustoista tuleville kausityöntekijöille.

Työturvallisuuskeskuksen koulutukset

Koulutuksissamme korostuvat käytännönläheisyys, vahva työsuojeluosaaminen sekä monipuolinen eri alojen tuntemus. Koulutuksia järjestetään lähi-, monimuoto- ja verkko-opetuksena.

Maatalousalan työalatoimikunta kehittää alan työturvallisuutta

Ota yhteyttä!