Siirry sisältöön
Etusivu
Työturvallisuuskeskus

Elintarvikealan merkittävimmät työsuojeluhaasteet ovat tuki- ja liikuntaelinsairaudet (erityisesti yläraajojen rasitusvammat), meluvammat, hengitystieallergiat ja ihotaudit, joita aiheuttavat työpaikan ilmassa esiintyvät orgaaniset pölyt (jauhopöly suurimpana), sekä erilaiset liikkumistapaturmat ja koneturvallisuus.

Tuki- ja liikuntaelinsairauksien ehkäiseminen on keskeinen haaste elintarvikealan työturvallisuustoiminnassa. Tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet aiheuttavat noin 30–40 % toimialan sairauspoissaoloista.

Rasitussairauksien ehkäisemisen lähtökohtana on hyvä suunnittelu, jonka avulla kehitetään järjestelmiä, laitteita, työtehtäviä, työjärjestelyjä ja työympäristöjä käyttäjilleen sopivaksi.

Englanninkielinen video:

Elintarvikealalla, kuten myös usealla muulla toimialalla melu on edelleen yksi suurimmista ammattitautien aiheuttajista. Työpaikkoja halutaan herättää tekemään entistä enemmän ennaltaehkäisevää meluntorjuntatyötä sekä muistuttaa jokaista kuuloaistimme tärkeydestä ja samalla sen haavoittuvuudesta.

Elintarvikealalla sattuu edelleen vakavia tapaturmia koneiden käytön yhteydessä. Suojaamattomat koneet, riittämätön perehdytys häiriö-, huolto- ja poikkeustilanteisiin sekä oikeiden työtapojen valvonnan puute nousee lähes poikkeuksetta tapaturmien tutkinnassa esille.

Tapaturmaan altistavia samankaltaisia tekijöitä on löydettävissä usean tapaturman taustalta riippumatta siitä, mitä ja millaisella koneella työtä on tehty.

Kieliversiot:

Työturvallisuuskeskuksen koulutukset

Koulutuksissamme korostuvat käytännönläheisyys, vahva työsuojeluosaaminen sekä monipuolinen eri alojen tuntemus. Koulutuksia järjestetään lähi-, monimuoto- ja verkko-opetuksena.

Elintarvikealojen työalatoimikunta kehittää alan työturvallisuutta

Ota yhteyttä!