Gå till innehållet

Handboken vägleder i användningen av varje metod. Vare sig du är en ny chef eller van vid att leda grupper, hittar du en metod som passar din egen kompetensnivå. Metoderna har grupperats utgående från den tid som krävs för förberedelser och genomförande.

Så här använder du handboken:

”Puh. Vilket möte. Jag pratade mycket själv, och av någon anledning blev gänget inte motiverat att lösa situationen tillsammans. Hur gör skickliga kolleger i en motsvarande situation?”

”Identifieringen av arbetets risk- och belastningsfaktorer startar igen. Hur kan jag motivera alla som arbetar inom mitt ansvarsområde att delta i bedömningen och ta upp väsentliga frågor?”

”Diskussioner om olycksfall eller tillbud styrs lätt in på frågan om vem som är skyldig och dem som agerat tvärtemot instruktionerna. Hur kunde jag styra diskussionen så att vi kommer åt grundorsakerna?”

”En ny arbetstagare börjar, arbetsuppgifterna har hopat sig och tiden för orientering är kort. Hur ser jag till att arbetet löper, den nya arbetstagaren får det stöd som hen behöver och att teammedlemmarna mår bra?”

”Resultaten från arbetsklimatenkäten har kommit. Områdena som kräver utveckling är tydliga, och det är väldigt viktigt att samla ihop gruppens förslag på lösningar. Vad skulle vara ett enkelt och fungerande sätt att tillämpa resultaten i det dagliga arbetet?”

”Verksamhetsprogrammet för arbetarskyddet innehåller väldigt många viktiga frågor som det är bra att påminna sig själv om då och då. Hur får jag bäst utbyte av programmet i mitt eget dagliga arbete?”

”Teamet har många nya arbetstagare, och ett nytt verksamhetsår börjar. Hur håller jag ett effektivt och inspirerande målsamtal för teamet? Hur får man bäst fram varje teammedlems kompetens och styrkor?”

Handbok för att arbeta tillsammans, struktur

 • exempel på eventuella övriga områden där metoden kunde användas
 • tiden som krävs för genomförandet samt förberedelser
  • högst 10 minuter, inga tidskrävande förberedelser
  • högst en halv timme, kräver en del förberedelser
  • från en halv timme till en timme, kräver förberedelser
 • tillbehör som behövs för metoden
 • beskrivning av metoden
 • ytterligare material

Utgivare:
Arbetarskyddscentralen
Innehåll:
Mikko Kuivalainen, Seija Moilanen och Jarna Savolainen
Utgivningsår:
2022
Branscher:
Gemensamma ämnen
Former:
Verksamhetsmodell