Gå till innehållet

”En ny arbetstagare börjar, arbetsuppgifterna har hopat sig och tiden för orientering är kort. Hur ser jag till att arbetet löper, den nya arbetstagaren får det stöd som hen behöver och att teammedlemmarna mår bra?”

Område: introduktionens framskridande, åtgärdernas framskridande

Tidsanvändning: från en halv timme till en timme, kräver förberedelser

Tillbehör: anslagstavla eller tom väggyta, post-it-lappar, tusch, målartejp

Beskrivning av metoden

Baserar sig på den tidigare nämnda introduktionsplanen.

Gör en tabell på anslagstavlan eller väggen, där

Be inskolarna att flytta lapparna de har ansvar för längs horisontalaxeln allt eftersom introduktionen framskrider. På så sätt ser alla i vilket skede introduktionen framskrider inom olika områden.