Gå till innehållet

”En ny arbetstagare börjar, arbetsuppgifterna har hopat sig och tiden för orientering är kort. Hur ser jag till att arbetet löper, den nya arbetstagaren får det stöd som hen behöver och att teammedlemmarna mår bra?”

Område: introduktionens framskridande, respons, styrkor, grupputvecklingssamtal

Tidsanvändning: högst 10 minuter, inga tidskrävande förberedelser

Tillbehör: inga särskilda tillbehör

Beskrivning av metoden

Be teammedlemmarna, exkl. den nya arbetstagaren, att bilda par (i en större grupp smågrupper med tre personer).

Berätta för den nya arbetstagaren att hens särskilda uppgift är att lyssna vad de andra säger om hur introduktionen framskrider.

Be paren eller smågrupperna att turvis diskutera följande under ett par minuter: