Gå till innehållet

”Resultaten från arbetsklimatenkäten har kommit. Områdena som kräver utveckling är tydliga, och det är väldigt viktigt att samla ihop gruppens förslag på lösningar. Vad skulle vara ett enkelt och fungerande sätt att tillämpa resultaten i det dagliga arbetet?”

Område: allmän metod, som kan tillämpas för olika ändamål

Tidsanvändning: Högst en halv timme, kräver en del förberedelser

Tillbehör: rapport från arbetsplatsundersökningen eller en sammanfattning av resultaten från arbetsklimatenkäten, papper och penna för anteckningar

Beskrivning av metoden

Placera stolarna (utan bord) i två cirklar innanför varandra så att de inte är helt slutna. Be att alla väljer en plats.

Presentera resultaten. Be att var och en skriver ner nyckelord under presentationen: Vad var centralt eller väsentligt i resultaten?

Berätta att ni diskuterar resultaten i två omgångar. Under den första omgången diskuterar den inre cirkeln vad som var centralt eller väsentligt i resultaten. De som sitter i den yttre cirkeln lyssnar utan att delta eller kommentera – anteckningar rekommenderas.

Efter tio minuter byter man plats: de som suttit i den yttre cirkeln sätter sig i den inre cirkeln för att diskutera och de som suttit i den inre cirkeln flyttar till den yttre cirkeln för att lyssna.

Om deltagarna är många kan du dela upp diskussionen i tre omgångar. Då placeras cirka en tredjedel av stolarna i den inre cirkeln och resten i den yttre cirkeln.

Sammanställ slutligen tillsammans alla centrala observationer och aspekter.