Gå till innehållet

”Diskussioner om olycksfall eller tillbud styrs lätt in på frågan om vem som är skyldig och dem som agerat tvärtemot instruktionerna. Hur kunde jag styra diskussionen så att vi kommer åt grundorsakerna?”

Område: att hitta grundorsaken till ett nuvarande problem, undersökning av ett arbetsolycksfall, behandling av en säkerhetsobservation

Tidsanvändning: högst 10 minuter, inga tidskrävande förberedelser

Tillbehör: papper och penna; i en större grupp blädderblock och tusch

Beskrivning av metoden

Bestäm tillsammans vilket ämne ni ska behandla, till exempel brådska i arbetsfas A eller säkerhetsobservation B.

Upprepa fem gånger: Varför hände detta? Betona att syftet är att hitta grundorsaken till det som hänt – inte att lägga skulden på någon. Skriv själv eller be paren eller gruppen att skriva en kedja av frågor och svar så att alla kan se den.

Exempel:

Exempel A: Brådska i arbetsfasen

Exempel B: Granskning av ett arbetsolycksfall

Observera att det inte alltid krävs fem frågeomgångar för att hitta grundorsaken till det som skett. Andra gånger kan man däremot behöva fler omgångar. Man fortsätter att ställa frågor tills den verkliga orsaken till frågan, dilemmat eller problemet kommer fram.