Gå till innehållet

”Verksamhetsprogrammet för arbetarskyddet innehåller väldigt många viktiga frågor som det är bra att påminna sig själv om då och då. Hur får jag bäst utbyte av programmet i mitt eget dagliga arbete?”

Område: allmän metod, som kan tillämpas för olika ändamål

Tidsanvändning: från en halv timme till en timme, kräver förberedelser

Tillbehör: verksamhetsprogram för arbetarskyddet, papper och penna för anteckningar

Beskrivning av metoden

Intervjua dina chefskollegor om hur de behandlar och använder verksamhetsprogrammet för arbetarskyddet i sin egen verksamhet. Intervjua även arbetsskyddschefen och -fullmäktige. Använd och vidareutveckla de bästa idéerna.