Gå till innehållet

”En ny arbetstagare börjar, arbetsuppgifterna har hopat sig och tiden för orientering är kort. Hur ser jag till att arbetet löper, den nya arbetstagaren får det stöd som hen behöver och att teammedlemmarna mår bra?”

Område: introduktion

Tidsanvändning: Högst en halv timme, kräver en del förberedelser

Tillbehör: papper och penna för anteckningar

Beskrivning av metoden

Gör tillsammans upp en introduktionsplan för den nya arbetstagaren där ansvaret för introduktionen är fördelad mellan flera personer. Kom gemensamt överens om introduktionsansvaren och om hur man berättar för andra om hur introduktionen löper.

Håll regelbundet ett kort möte med den nya arbetstagaren. Diskutera arbetstagarens frågor. Diskutera dessutom om vilka observationer den nya arbetstagaren har gjort om arbetets organisation och arbetssätten. Ta vid ett lämpligt tillfälle upp eventuella utvecklingsidéer med dem som saken gäller.