Gå till innehållet

”Verksamhetsprogrammet för arbetarskyddet innehåller väldigt många viktiga frågor som det är bra att påminna sig själv om då och då. Hur får jag bäst utbyte av programmet i mitt eget dagliga arbete?”

Område: arbetarskyddsverksamhetens systematik, verksamhetens förutsebarhet och systematik

Tidsanvändning: Högst en halv timme, kräver en del förberedelser

Tillbehör: verksamhetsprogram för arbetarskyddet, teamets eller enhetens mötesschema, mall för årsklockan

Beskrivning av metoden

Gör en årsklocka där ämnena i verksamhetsprogrammet för arbetarskyddet är placerade i teamets eller enhetens mötesschema. Förbered behandlingen av varje ämne med hjälp av Gemensam förberedelse-metoden. Använd även Arbetarskyddscentralens material för Säkerhetsstunden. Du kan be att arbetsskyddschefen eller -fullmäktige deltar i ert möte.