Gå till innehållet

”Identifieringen av arbetets risk- och belastningsfaktorer startar igen. Hur kan jag motivera alla som arbetar inom mitt ansvarsområde att delta i bedömningen och ta upp väsentliga frågor?”

Område: allmän metod, som kan tillämpas för olika ändamål

Tidsanvändning: Högst en halv timme, kräver en del förberedelser

Tillbehör: blädderblock, tusch, målartejp

Beskrivning av metoden
Be deltagarna att först själva fundera och skriva ner

Ge grupperna cirka fem minuter att komplettera meningen.

Ta fram två ark ur blädderblocket och ge den ena rubriken Fungerar dåligt, stör eller förhindrar smidigt och tryggt arbete och den andra Fungerar väl och stödjer smidigt och tryggt arbete.

Be var och en att turvis berätta om något de funderat över. Skriv tankarna på blädderblocket i den form och ordning som de berättas. Du kan numrera sakerna i den ordning de berättas. Fråga vid behov vilken sida av vågen (vilket papper) saken ska skrivas på. När varvet har gått runt, fråga slutligen om det ännu finns något som borde skrivas på endera sidan av vågen.

Diskutera tillsammans om vågen som bildats på blocket: sådant som är bra och sådant som behöver förändring. Hur ser vågen ut? Vad berättar den? Hur ser nuläget ut?