Gå till innehållet

”Identifieringen av arbetets risk- och belastningsfaktorer startar igen. Hur kan jag motivera alla som arbetar inom mitt ansvarsområde att delta i bedömningen och ta upp väsentliga frågor?”

Område: att identifiera och ta upp belastnings- och riskfaktorer samt missförhållanden

Tidsanvändning: högst 10 minuter, inga tidskrävande förberedelser

Tillbehör: anteckningshäfte eller -bok, penna

Beskrivning av metoden

Lägg anteckningshäftet eller -boken samt pennan på en lättillgänglig plats. Be personer som arbetar inom ditt ansvarsområde att (vid behov) dagligen skriva ner saker som de har lagt märke att stör, försvårar eller förhindrar smidigt eller tryggt arbete.

Diskutera observationerna regelbundet. Fundera tillsammans hur man kunde avlägsna eller minska deras inverkan. Be arbetarskyddsfullmäktige att då och då delta i mötet, så att även hen vet hur arbetet löper.