Gå till innehållet

”Teamet har många nya arbetstagare, och ett nytt verksamhetsår börjar. Hur håller jag ett effektivt och inspirerande målsamtal för teamet? Hur får man bäst fram varje teammedlems kompetens och styrkor?”

Område: grupputvecklingssamtal, meningsfullt innehåll i arbetet, arbetsvidgning, arbetets variation, användning av styrkor

Tidsanvändning: Högst en halv timme, kräver en del förberedelser

Tillbehör: post-it-lappar, tusch eller pennor

Beskrivning av metoden

Dela ut post-it-lappar och en tusch eller penna till varje deltagare.

Be var och en att skriva sina arbetsuppgifter på lapparna (en arbetsuppgift/lapp). Reservera 5–10 minuter till detta.

Be deltagarna att dela upp sina lappar i tre högar: uppgifter man gillar, uppgifter man ogillar och uppgifter man tycker är okej. Reservera 3–5 minuter till detta.

Börja byta uppgifter, så att var och en i tur och ordning erbjuder en lapp (uppgift) som de vill byta. I bästa fall gillar person A att göra något som person B ogillar. Bonusregel: Du kan ge anvisningar om att var och en ska byta minst x lappar (uppgifter).

Meddela nödvändiga aktörer om eventuella byten av arbetsuppgifter. Ordna ett nytt Bytestorg efter att en lämplig tid har gått.