Gå till innehållet

”Teamet har många nya arbetstagare, och ett nytt verksamhetsår börjar. Hur håller jag ett effektivt och inspirerande målsamtal för teamet? Hur får man bäst fram varje teammedlems kompetens och styrkor?”

Område: utvecklingssamtal, arbetets meningsfullhet, granskning av förändring

Tidsanvändning: högst 10 minuter, inga tidskrävande förberedelser

Tillbehör: papper och penna för anteckningar

Beskrivning av metoden

Välj början på meningarna enligt diskussionens ämnesområde och skriv dem på ett synligt ställe (blädderblock, chatt eller ett delat dokument) före samtalet, till exempel

Du kan även skriva meningen i vi-form, till exempel Det som är viktigt för oss i vårt arbete är…

Be grupperna att avsluta meningen. Ge dem en stund att tänka innan de skriver meningarna.