Siirry sisältöön
Etusivu
Työturvallisuuskeskus

Huh, huh. Olipa palaveri. Olin itse paljon äänessä, ja jotenkin porukka ei motivoitunut ratkaisemaan tilannetta yhdessä. Mitenköhän taitavat kollegat toimivat vastaavassa tilanteessa?

Aihepiiri: palaverikäytännöt, tasapuolisuus, kuunteleminen

Ajankäyttö: enintään 10 minuuttia, ei vaadi aikaa vievää valmistelua

Välineet: paperia ja kynä

Menetelmän kuvaus

Käy läpi palaverin alussa käsiteltävät asiat ja se, mikä on kunkin asiakohdan tavoitteena (esimerkiksi tiedottaminen tämänhetkisestä tilanteesta tai asian x yhteinen arviointi).

Kerro, että jokaisella osallistujalla on käytössään kolme (viisi) kuvitteellista puhekuplaa, joista jokainen edustaa yhtä puheenvuoroa, ehdotusta, kysymystä tai kommenttia tässä palaverissa. Kerro, että toivot mahdollisimman monen käyttävän puhekuplistaan ainakin osan ja että puhekuplien tarkoituksena on, että kaikki kertoisivat ajatuksistaan palaverissa.

Seuraa puhekuplien käyttämistä ja tarvittaessa muistuta niistä. Kannusta puhekuplien käyttämiseen.