Siirry sisältöön
Etusivu
Työturvallisuuskeskus

Psykososiaalinen työympäristö on työympäristön osa, joka muodostuu

Psykososiaaliseen työympäristöön vaikuttavat sosiaalisiin kontakteihin, työyhteisön kulttuuriin, työilmapiiriin, arvoihin ja normeihin, vastuun jakoon sekä työn sisältöön liittyvät tekijät.

Psykososiaalisilla kuormitustekijöillä tarkoitetaan organisaation, työn johtamisen ja suunnittelun, työjärjestelyjen ja työympäristön, työtehtävän, työyhteisön ja vuorovaikutuksen ominaisuuksia tai piirteitä, jotka vaikuttavat ihmiseen. Psykososiaalisen kuormittumisen hallinnalla pyritään vahvistamaan psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä.

Toimistotyyppinen asiantuntijatyö on usein intensiivistä, ennakoimatonta, sirpaloitunutta ja vaikeasti aikataulutettavaa. Haasteiksi muodostuvat ajoittain siirtymät nopeaa reagointia vaativista tehtävistä syventyneeseen työskentelyyn ja monisuorittaminen. Moni miettii alitajuisesti tai tietoisesti vapaa-aikanaan työasioita.

Työstä palautuminen voi olla varsin heikolla tasolla. Tästä seuraa, että koetaan erilaisia psyykkisiä oireita ja hyvinvoinnin haasteita, kuten voimattomuuden ja keskittymiskyvyn heikkenemistä, unettomuutta ja nukahtamisvaikeuksia ja riittämättömyyttä. Joskus tunne työn hallinnan tunteen menetyksestä ja vastuun kantamisen raskaudesta voi uuvuttaa.

Työ voi olla voimavaroja kuluttavaa mutta myös äärimmäisen innostavaa. Työn myönteisten voimavaratekijöiden avulla on helpompi kohdata työn vaatimuksia. Ne voivat liittyä itsenäiseen ja kehittävään työhön, sosiaalisen tukeen ja työpaikan innovatiiviseen ilmapiiriin.

On tärkeää tunnistaa haasteiden ohella työn voimavaratekijöitä ja tukea niiden olemassaoloa. Kuormittumiseen vaikuttavat työn ohella myös yksityiselämän kuormitus- ja voimavaratekijät. Työn ja vapaa-ajan tasapainoa tukevat käytännöt työpaikalla edistävät kokonaisvaltaista hyvinvointia ja työn tuloksellisuutta.