Siirry sisältöön
Etusivu
Työturvallisuuskeskus

Laissa terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista (629/2010(siirryt toiseen palveluun)) määritellään, mitkä kaikki laitteet ja tarvikkeet kuuluvat lain soveltamisalaan. Lain tarkoituksena on ylläpitää ja edistää terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden sekä niiden käytön turvallisuutta. Laki koskee terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden suunnittelua, valmistajan vastuuta, pakkaamista, merkitsemistä (CE- merkki), markkinoille tuloa, markkinointia, käyttöönottoa sekä ammattimaista käyttöä.

Esihenkilön pitää perehdyttää henkilöstö laitteiden ja tarvikkeiden turvalliseen käyttöön. Jokaisen työntekijän pitää noudattaa saamiaan ohjeita ja ilmoittaa havaitsemistaan epäkohdista esihenkilölle ja muille työntekijöille.

Suositeltavaa on, että työpaikoilla pidetään konelistaa, johon on kirjattu hankintapäivä, huollot ja vastuuhenkilö. Konelistan mukaan arvioidaan niihin liittyvät vaarat.

Terveydenhuollossa käytettävän laitteen asianmukainen käyttö ei saa vaarantaa

Henki­löllä, joka käyttää terveydenhuollon laitetta tai tarviketta, pitää

Laite säädetään, ylläpidetään ja huolletaan valmistajan ohjeistuksen mukaisesti sekä muutoin asianmukaisesti, että

Terveydenhuollon toimintayksikön ja ammattimaisen käyttäjän on ilmoitettava Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviras­to Valviraan (www.valvira.fi(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun) ) ja valmistajalle tai valtuutetulle edustajalle vaaratilanteista, jotka

Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet

Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun) sovittaa yhteen asiakas- ja potilasturvallisuuden kehittämistä, suunnittelua, seurantaa ja arviointia hyvinvointialueilla sekä kouluttaa ja ylläpitää asiantuntijaverkostoja.