Siirry sisältöön
Etusivu
Työturvallisuuskeskus

Ennakoivat toimenpiteet:

Ilokaasua käytetään suurimpia määriä syn­nytysten yhteydessä, mutta pienempinä määrinä muissakin terveydenhuollon toi­menpiteissä, kuten suun terveydenhuollos­sa. Typpioksiduulin annostelulaitteita on siis tärkeää käyttää oikein. Korkeat typpioksiduulin pitoisuudet voivat aiheuttaa ohimeneviä keskushermosto-oireita kuten päänsärkyä tai uneliaisuutta. 

Altistuminen typpioksiduulille saadaan turvalliselle tasolle seuraavilla toimenpiteillä:

 • Käytetään poistollisia annostelulaitteita ja kohdepoistolaitteita optimaalisesti
 • Säädetään yleisilmanvaihto tilojen käytön aikana suositusarvon (8 dm3/sm2) mukaiseksi
 • Koko henkilöstö opastetaan käyttämään annostelulaitteita turvallisesti, jolloin potilasturvallisuuskin voidaan taata
 • Noudatetaan käyttöohjeita
 • Laitteistoja ylläpidetään ja huolletaan hyvin
 • Noudatetaan hyviä työtapoja

Anestesiakaasut voivat myös olla sikiölle vaarallisia, minkä vuoksi niille altistumista raskauden aikana on vältettävä

 • Anestesiakaasuina käytetyt fluraanit voivat aiheuttaa vireystilan laskua ja muita ohimeneviä keskushermosto-oireita, jos pitoisuudet nousevat korkeiksi
 • korkeat typpioksiduulin eli ilokaasun pitoisuudet voivat aiheuttaa ohimeneviä keskushermosto-oireita kuten päänsärkyä tai uneliaisuutta.

Ilokaasua käytetään anestesiakaasuna, synnytyskivun hoidossa ja sedaationa pientoimenpiteissä ja hammashoidossa. Synnytyssalissa ilokaasua karkaa käytön aikana helposti huoneilmaan synnyttäjän uloshengitysilman mukana, jolloin kaasun pitoisuus salin ilmassa voi nousta haitallisiin pitoisuuksiin. Hajuttomana kaasuna ilokaasu on mahdotonta havaita ilmasta. Jos työilmassa typpioksiduulipitoisuus ylittyy 100 ppm 8 tunnin aikana, voi haitallisia vaikutuksia esiintyä.

 • Ilokaasun tulee ohjautua sisään turvallisesti potilaspaneelista ja poistot ulkotilaan
 • Raskaana olevien ei tule työskennellä sellaisissa synnytyssaleissa, joissa typpioksiduulipitoisuudet nousevat liian korkeaksi
 • Raskaana olevien raja-arvo ylittyy myös poistojärjestelmällisessä salissa, mikäli laitteita ei käytetä oikein.
 • Nykyisten suosi­tusten mukaan raskaana oleva työntekijä voi työskennellä ainoastaan saleissa, joissa synnyttäjää opastetaan kaasun käytössä ja käyttöä myös valvotaan.