Siirry sisältöön
Etusivu
Työturvallisuuskeskus

Vahinkotapahtumailmoitus

Hankkeen tavoitteena on parantaa esihenkilöiden tuottamien vahinkotapahtumailmoituksien laatua ja näin saada yhä parempia ja laadukkaampia ilmoituksia työpaikoilta. Hankkeessa hyödynnetään tapaturmatutkaa tai turvaohjetta ja pidetään koulutusta ja ohjeistusta. Lyhyellä koulutuksella pyritään korostamaan ja lisäämään esihenkilöiden tapaturmailmoituksen laadullisen tekemisen tärkeyttä. Tavoitteena on tuottaa ”vinkkejä” ohjeen muodossa sanallisen kuvauksen tekemiseen – miten tapaturma sattui?

Nykyisissä ohjeissa ohjataan kirjoittamaan vapaamuotoinen selvitys tapaturman sattumisesta vastaten mahdollisimman tarkasti tapahtumien kulkua sekä kirjaamaan kaikki havaitut poikkeamat (kuten esimerkiksi sähköhäiriö, käsihiomakoneen hallinnan menettäminen, liukastuminen), jotka johtivat vahingoittumiseen. Kirjattuja tietoja tarvitaan korvauspäätöksen tekemisessä, ja niitä käytetään tapaturmatietojen tilastoinnissa. Tietojen laadukkuus on siis ensiarvoisen tärkeää.

Kohderyhmää ovat esihenkilöt.

Ohjausryhmä

Tanja Luukkanen, Ammattiliitto Pro
Vesa Kotaviita, Teollisuusliitto
Sauli Holappa, Teknologiateollisuus ry
Hannu Ulenius, Paperiliitto
Janne Sysi-aho, Tapaturmavakuutuskeskus
Markku Tolvanen, Työturvallisuuskeskus

Ota yhteyttä

Tila:
Käynnissä
Aiheet:
esihenkilö työtapaturmat työturvallisuus