Siirry sisältöön
Etusivu
Työturvallisuuskeskus

Miksi Lean Safety?

Blogi
Lean Safety on työskentelyolosuhteiden ja hyvinvoinnin kehittämistä Lean-ajattelun avulla. Liinaavalla työpaikalla työprosesseja ja -ympäristöjä analysoidaan ja kehitetään jatkuvasti tunnistamalla ja poistamalla niistä turhia toimintoja, eli hukkaa. Lean Safetyssa tämä tarkoittaa myös riskien ja vaarojen tunnistamista ja alentamista.
Miia Puukka. Kuva Mikael Ahlfors

Lean Safetya voidaan hyödyntää eri alojen työpaikoilla. Monilla teollisuuden alan työpaikoilla liinaaminen on jo tuttu juttu. Tällaisilla työpaikoilla Lean-ajattelua käytetään turvallisempien työvälineiden ja -menetelmien kehittämiseen, työympäristön parantamiseen ja turvallisuuskulttuurin vahvistamiseen.

Lean Safetya voidaan kuitenkin hyödyntää alasta riippumattomasti. Esimerkiksi hoitoalalla liinaamalla saadaan kevennettyä henkilöstön kuormittumista samalla, kun tarjotaan potilaille parempaa ja turvallisempaa hoivaa. Rakennusalalla turvallisuutta on parannettu työprosesseja analysoimalla ja samalla eri työvaiheet voidaan liittää toisiinsa sujuvasti. Palvelualoilla voidaan lyhentää odotusaikoja ja vähentää kuormittavien virheiden syntymistä. 

Lean Safetyn hyödyntämisestä työpaikoilla on monia etuja. Sillä 

Liinaaminen tuo muutoksia työprosesseihin ja työolosuhteisiin, joten kaikkien osallistaminen on tärkeää. Muista ainakin seuraavat: 

Kun työpaikalla ryhdytään liinaamaan, luodaan merkittäviä etuja kaikille: niin työntekijöille, työnantajille kuin yrityksen omistajillekin. Yhdessä tekemällä voidaan tehostaa toimintaa ja laatua, mutta myös luoda positiivisempi ilmapiiri. 

Liinaaminen muuttaa organisaation tulevaisuutta, joten on hyvä rakentaa koko organisaation kattava koulutusohjelma, jolla varmistetaan sama osaaminen ja ymmärrys kaikille. Erilaiset kampanjat ja Lean Safety -teemaiset työpajat tai tapahtumat kannustavat kaikkia mukaan muutokseen ja ovat hyvä tapa jakaa tietoa. 

Muutos vie aikaa ja liinaava organisaatio kehittyy jatkuvasti.

Lean Safety -koulutukset verkossa

Kurssi vastaa laajuudeltaan kahta lähiopetuspäivää, sisältäen verkko-opiskelua ja webinaarin.

Kirjoittaja