Siirry sisältöön
Etusivu
Työturvallisuuskeskus

Työturvallisuuskorttikoulutus luovien tuotantojen työturvallisuuden kehittämiseen

Artikkeli
Työturvallisuuskeskuksen hallinnoimaa Työturvallisuuskorttikoulutusta on viime vuosina kehitetty niin, että toimialojen erityispiirteitä voidaan ottaa huomioon alakohtaisten räätälöityjen lisämateriaalien avulla. Luovien tuotantojen työturvallisuuteen painottuvaa aineistoa on tuotettu yhdessä alan liittojen ja toimijoiden kanssa vuosien 2022-2023 aikana ja nyt se on valmistumassa. Vuoden 2024 alussa alkaa kouluttajaverkoston rakentaminen. Alakohtaisen koulutuksen pilotointi toteutettiin Ylessä. Koulutuksen suoritti 35 erilaisissa työtehtävissä toimivaa luovien tuotantojen ammattilaista.
Työturvallisuuskorttikoulutuksessa Ylen työsuojeluvaltuutetut Hilla Blomberg ja Mirka Kainulainen

Työturvallisuuskortti® on valtakunnallinen yhdenmukainen koulutus yhteisen työpaikan työturvallisuusasioiden perehdyttämiseksi. Työturvallisuuskortin ovat kehittäneet alkujaan suomalaiset teollisuusyritykset yhdessä työmarkkinajärjestöjen, vakuutusalan ja koulutusorganisaatioiden kanssa.

Työturvallisuuskorttikoulutus sopii erityisen hyvin elokuva- ja TV-alalle, tapahtumiin sekä muihin luoviin tuotantoihin työturvallisuuden hallinnan tueksi, koska tuotannot ovat tyypillisesti juuri edellä mainittuja yhteisiä työpaikkoja. Yhteisellä työpaikalla tarkoitetaan työturvallisuuslain mukaan työpaikkaa, jolla yksi työnantaja käyttää pääasiallista määräysvaltaa ja jolla samanaikaisesti tai peräkkäin toimii useampi kuin yksi työnantaja tai itsenäinen työnsuorittaja. Tällöin työn suorittajien työturvallisuuden hallinta ja toimintojen yhteen sovittaminen on normaalia vaativampaa. Kun työpaikka on yhteinen, siitä seuraa työnantajille ja itsenäisille työn suorittajille omat roolinsa ja työturvallisuusvastuunsa. Yhteisellä työpaikalla kuten tuotantoprosessin aikana eri työnantajien ja itsenäisten työnsuorittajien työ vaikuttaa toisten työntekijöiden turvallisuuteen tai terveyteen.

Parasta keskustelut ja alakohtaiset materiaalit sekä kouluttajien parityöskentely. Sopii erinomaisesti meidän alalle. Osui ja upposi!

Ylen työsuojeluvaltuutetut Hilla Blomberg ja Mirka Kainulainen

Työturvallisuuskortin voi nykyään suorittaa monella eri tavalla, verkkokoulutuksena, monimuotototeutuksena tai perinteisenä luokkaopetuksena.  On myös mahdollista toimia useiden yritysten tapaan ja räätälöidä koulutus yrityksen omat tarpeen huomioon ottaen. Osaava ja alan tunteva kurssinjohtaja pystyy tuomaan koulutukseen ne asiat, joita kurssilaiset tarvitsevat ammattitaitonsa ja osaamisensa tueksi ja käyttämään alakohtaisesti painotettua lisämateriaalia koulutuksen tukena.

Työturvallisuuskorttikoulutus voidaan järjestää yrityksen tilaamana koulutuksena tai kurssilaiset osallistuvat avoimeen koulutukseen. Yrityksen oma Työturvallisuuskortin kurssinjohtaja on myös perusteltu ratkaisu useissa tapauksissa.

Tilauskoulutuksen etuna on mahdollisuus tuoda koulutuspäivä joustavasti osaksi oman henkilöstön työsuojeluosaamisen ja organisaation työsuojelutoiminnan kehittämistä. Koulutukseen on helppo kytkeä  yrityskohtaiset tai tilaajakohtaiset käytännöt ja työpaikkakohtaiset tarpeet. Avoimessa koulutuksessa osallistujien erilainen tausta ja kokemus työelämästä voivat olla koulutusta rikastava ja monipuolistava tekijä.

Työturvallisuuskortin saanti edellyttää työturvallisuuskorttikurssin hyväksyttyä suorittamista. Kortti on voimassa viisi vuotta. Työturvallisuuskortin käyttöönotto on vapaaehtoista, mutta useat tilaajayritykset edellyttävät alihankkijoidensa työntekijöiltä työturvallisuuskortin.

Työturvallisuuskorttikäytännön tavoitteena on

Luovien tuotantojen alakohtaisessa materiaaleissa käsitellään mm. luovien tuotantojen työn ja työympäristön erityispiirteitä ja vastuiden jakaantumista, tuotannon suunnittelua, onnettomuuden vaaran torjuntaa, tehoste-, väkivalta ja taistelukohtauksien toteuttamista, työkuormituksen  ja -ajanhallintaa, hyvää työkäyttäytymistä, seksuaalista ja sukupuoleen perustuvan häirinnän ehkäisyä ja käsittelyä ja väkivalta- seksi- ja alastonkohtausten turvallista toteuttamista.

Hankkeen työryhmä: johtava asiantuntija Päivi Rauramo, erityisasiantuntija Petri Pakkanen, näyttelijätyön opettaja, läheisyyskoreografi Pia Rickman, stunt-koordinaattori Reijo Kontio ja apulaisohjaaja Jouni Mutanen.

Ohjausryhmässä: alan työnantaja- ja työntekijäliittojen, työsuojeluhallinnon sekä työpaikkojen edustajia

Lisätietoa