Siirry sisältöön
Etusivu
Työturvallisuuskeskus

Uudistettu julkaisu: Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki

Työturvallisuuskeskuksen palveluryhmän tuottama julkaisu Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki on uudistettu. Se on saatavilla nyt myös ruotsin- ja englanninkielisenä. Oppaan tarkoituksena on auttaa työpaikkoja työkyvyn varhaisen tuen toimintamallin luomisessa ja käyttöönotossa. Tavoitteena on, että työkyvyn mahdollinen heikentyminen havaitaan ja tukitoimenpiteet suunnitellaan mahdollisimman varhain.

Työpaikalla toteutettavalla työkyvyn hal­linnalla, seurannalla ja varhaisella tuella tarkoitetaan työpaikan ja työterveyshuollon yhdessä kirjallisesti sopimia työpaikan tar­peisiin perustuvia käytäntöjä, joiden avulla huolehditaan työntekijöiden työkyvyn edis­tämisestä ja työkyvyttömyyden ehkäisemi­sestä läpi työuran. Työkykyä voidaan tukea usealla tasolla. Työpaikoilla työkyvyn tuki liittyy päivittäiseen johtamiseen, toiminnan suunnitteluun ja ennakointiin perustuen yh­dessä sovittuihin käytäntöihin.

Tutustu julkaisuun

Lisätietoja