Siirry sisältöön
Etusivu
Työturvallisuuskeskus

Muutoksia on saatu aikaan, eikä vain puhuttu

Blogi

Työhyvinvointikortti®- koulutus on tukenut työpaikkoja jo 10 vuotta. Juhlavuoteen liittyen lähetimme kyselyn vuosina 2019–2021 koulutukseen osallistuneille. Pyysimme kertomaan, millä tavalla he ovat hyödyntäneet koulutuksen antia omassa työssään ja miten hyöty on näkynyt työyhteisössä. Lisäksi vastaajat arvioivat koulutuksen tavoitteiden toteutumista.

Blogikirjoituksen otsikko on poimittu avoimista vastauksista.
Koulutuksen jälkeen työyhteisössä on tapahtunut muutoksia. Vastaajien
mukaan koulutus on esimerkiksi

 • lisännyt keskustelua ja sitä kautta helpottanut töitä
 • lisännyt ymmärrystä työkavereiden tilanteesta
 • vaikuttanut siihen, että työhyvinvoinnin parantamisen konkreettisia ehdotuksia on kuunneltu enemmän
 • tehnyt työn tauottamisesta hyväksyttävää ja palautumisesta on näin pidetty paremmin huolta
 • lisännyt kannustamista
 • lisännyt yhteisöllisyyttä.

Päivän
mittainen koulutus antaa selkeän suunnan, valmiuksia ja välineitä
jatkuvaan kehittämiseen työpaikalla.  Se auttaa muodostamaan yhteisen
käsityksen työhyvinvoinnista, jäsentää rooleja ja vastuita sekä edistää
yhteistyötä.

Koulutuksen tavoite yltää kuitenkin yhtä päivää
pidemmälle. Yhteiset keskustelut työhyvinvoinnista jatkuvat koulutuksen
jälkeen. Niitä ruokkivat koulutuksen tehtävät, porinatuokiot sekä
kirjaksi koottu koulutusaineisto, josta riittää ammennettavaa oman
työpaikan arkeen.

Perusasiat tutuiksi, koulutusaineisto käyttöön

Kyselyn vastausten mukaan koulutuksen tavoitteet toteutuivat hyvin tai erittäin hyvin:  

 • Työhyvinvoinnin käsite avautui minulle. (89 %)
 • Sain tietoa työhyvinvointiin vaikuttavista asioista. (86 %)
 • Työhyvinvoinnin perusasiat tulivat minulle tutuiksi. (93 %)
 • Sain valmiuksia edistää työhyvinvointia omassa roolissani. (75 %)
 • Työhyvinvoinnin ja tuottavuuden yhteys selkiytyi minulle. (84 %)

Koulutuksessa
saatua materiaalia, tietoa, työkaluja ja ideoita on hyödynnetty omassa
arkityössä työntekijänä ja esihenkilönä, työsuojelutehtävässä, työpaikan
kehittämisessä ja turvallisuuden parantamisessa.  Koulutus on
vaikuttanut myönteisesti myös työyhteisön vuorovaikutukseen.
Esimerkkeinä kerrottiin, että työyhteisössä kuullaan useammin
kysymyksiä: “Miten voit?” ja “Miten voin edistää hyvinvointiasi”?

Juhlavuosi suuntaa ajatukset sekä taakse että eteenpäin

Työhyvinvointikortti®-koulutus
lähti liikkeelle 2010-luvun taitteessa, kun päättäjillä oli huoli
kestävyysvajeesta ja työurien jatkumisesta. Tarvitsimme työssä
jaksamista, jatkamista ja hyvinvointia. Työmarkkinaosapuolten – niin
työnantajien kuin työntekijöidenkin – yhteinen tahto sinetöitiin, ja sen
seurauksena Työturvallisuuskeskuksen koulutustarjontaan saatiin uusi
tuote: päivän mittainen Työhyvinvointikortti®-koulutus. Pian haimme
koulutuskumppaneita ja laajensimme kouluttajaverkostoa. Nyt koulutuksia
toteutetaan 170 kouluttajan voimin ja koulutuksiin on osallistunut yli
33000 henkilöä.

Koulutuksesta kiinnostunut voi valita
lähikoulutuksen, monimuotokoulutuksen tai verkkokoulutuksen – omaan
tilanteeseen ja tehtävään parhaiten sopivan.

Jotain tuttua ja jotain uutta

Työt
ja työn tekemisen tavat muuttuvat kiihtyvällä vauhdilla. Tämä heijastuu
toimintaan ja kehittämiseen työpaikoilla. Työhyvinvointikortin tuleekin
elää ajassa, ja niinpä uudistamme koulutusaineiston perusteellisemmin
viiden vuoden välein. Uusittu aineisto otetaan käyttöön tulevan vuoden
alusta.

Jatkossakin käsittelemme
Työhyvinvointikortti®-koulutuksessa tuttuja teemoja: mistä
työhyvinvointi muodostuu, mitkä tekijät siihen vaikuttavat ja miksi
työhyvinvointia todellakin kannattaa edistää.

Puhumme myös siitä,
miten johtamalla edistetään työhyvinvointia. Tämä sisältää arjen
toiminnan sekä yksilöiden, yhteisöjen ja muutosten johtamisen – itsensä
johtamista ja itseohjautuvuutta unohtamatta. Esillä ovat edelleen myös
työkuormituksen hallinta ja työkyvyn johtaminen. Ja tietysti toimivan
työyhteisön rakennuspuut.

Tässä ajassa keskustellaan paljon työn
merkityksellisyydestä, psykologisesta turvallisuudesta ja yhteisöohjautuvuudesta. Jos itse kukin katsomme tästä hetkestä
taaksepäin, huomaamme, että etätyöhön liittyvät asiat puhututtavat
työpaikoilla – erityisesti johtamiseen, yhteisöllisyyteen ja
vuorovaikutukseen liittyen. Nämä aiheet saavat tilaa aineistossa.

Töiden
ja työskentelytapojen muuttuminen nostaa entistäkin vahvemmin esille
osaamisen merkityksen. Muutokset heijastuvat työn kuormituspiirteisiin
ja niinpä nostamme esille kognitiivisen ja eettisen kuormituksen. Uusi
aineisto kattaa myös resilienssin ja tunnetaidot.

Sisällön ohella
myös Työhyvinvointikortti®-koulutuksen aineiston muoto laajenee. Tuttu,
painettu kirja saa vuoden alussa rinnalleen sähköisen version ja
selkokielinen kirja on käytössä hieman myöhemmin.

Vaikka mukana
on uusia aiheita, kouluttaja rajaa koulutuspäivässä käsiteltävät aiheet
jatkossakin osallistujien tarpeiden pohjalta. Laajempaan aineistoon voi
jokainen palata jälkeenpäin kirjan avulla.

Tule mukaan! Luodaan yhdessä parempaa työelämää.

Kirjoittajat Pirkko Mäkinen ja Seija Moilanen ovat Työturvallisuuskeskuksen asiantuntijoita, jotka vastaavat Työhyvinvointikortti®-koulutuksen kehittämisestä.

Työhyvinvointikortti.fi