Siirry sisältöön
Etusivu
Työturvallisuuskeskus

Uusi video tuki- ja liikuntaelinsairauksista työssä ja niiden ennaltaehkäisystä

Uusi video tuo esille keskeisiä asioita, joilla tuki- ja liikuntaelinsairauksia voidaan ennaltaehkäistä ja miten ergonomiaan panostaminen on näkynyt koko yrityksen turvallisuuskulttuurissa. Videon on tuottanut Työturvallisuuskeskuksen elintarvikealojan työalatoimikunta.

.embed-container { position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; max-width: 100%; } .embed-container iframe, .embed-container object, .embed-container embed { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; }

Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet ovat eniten
työstä poissaoloja aiheuttava sairausryhmä sekä toiseksi yleisin syy
myös työkyvyttömyyseläkkeisiin. Usein myös erilaista oireilua ja
työkyvyn alentumista voi esiintyä pitkäänkin ennen lääkäriin
hakeutumista ja varsinaista sairaslomaa. Lisäksi toipuminen tuki- ja
liikuntaelinvaivoista on usein hidasta. Oleellista on myös kiinnittää
huomiota myös
omiin työtapoihin ja -asentoihin heti työuran alusta lähtien.

Aihetta
käsitellään videolla Pekan tarinan kautta. Pekan tarinalla on onnellinen loppu, mutta
tilanne olisi voinut kääntyä toisinkin. Työnantaja vastaa työn ja työympäristön
turvallisuudesta ja terveellisyydestä, mutta myös omilla työtavoilla ja omasta
kunnosta huolehtimisella on suuri merkitys omalle kokonaisvaltaiselle
hyvinvoinnille.

Pitkäjänteinen ja kokonaisvaltainen työympäristöön, työn
organisointiin, työvälineisiin- ja menetelmiin sekä oikeisiin työtapoihin
panostaminen yhteistyössä työntekijöiden, työnantajan, työterveyshuollon sekä
muiden alan asiantuntijoiden kanssa onkin sekä yrityksen, työntekijän että
yhteiskunnan näkökulmasta kannattavaa toimintaa.

Tuki- ja liikuntaelinsairaudet (TULE-sairaudet) ovat
edelleen yleisempiä työperäisiä terveysongelmia koko Euroopassa. Asentoon
liittyvät riskit, altistuminen toistuville liikkeille tai väsyttäville tai
kipua tuottaville asennoille, raskaiden taakkojen kantaminen tai siirtäminen
ovat kaikki erittäin yleisiä työpaikan riskitekijöitä, jotka voivat aiheuttaa
tuki- ja liikuntaelinsairauksia. Kun otetaan huomioon tuki- ja
liikuntaelinsairauksien yleisyys, on selvästikin tehtävä enemmän tiedon
lisäämiseksi siitä, miten niitä ehkäistään.

Linkkejä

EU-OSHA:n tavoitteena on myös jakaa ja edistää hyviä käytäntöjä
tule-sairauksien ehkäisyyn kaikkialla Euroopassa järjestämällä Hyvien
käytäntöjen kilpailun. Kilpailu nostaa esiin organisaatioita, jotka ehkäisevät
aktiivisesti tule-sairauksia työpaikoilla. Kilpailusta löydät lisätietoa
oheisilta Työterveyslaitoksen sivuilta.