Siirry sisältöön
Etusivu
Työturvallisuuskeskus

Ota työpaikan tunnevarkaat kiinni!

Blogi
Millaisia tunteita sinulle kertyi tänään työpäiväsi kohtaamisissa? Enemmän kielteisiä vai myönteisiä? Meissä herää tunteita lupaa kysymättä ja niiden vaikutus tekoihimme on suuri. Sen, mitä omien korvien välistä löytyy, ei kuitenkaan tarvitse määrittää toimintaamme. Jokaisessa vuorovaikutustilanteessa voit itse valita, nostatko vai lasketko tunneilmastoa.

Miksi hyvät tunteet ovat niin kova juttu ihmisen ja organisaation tuloksen kannalta? 

Se, että työpaikalla ihmiset toimivat niin kuin toimivat, on enemmän kiinni työpaikan kulttuurista kuin ihmisten persoonallisuudesta. HR on keskeisessä roolissa luomassa edellytyksiä siihen, millainen työpaikan kulttuurista muodostuu. Jos ihmisten valmiudet hyvään yhteistyöhön ovat puutteellisia, niin niitä voidaan kehittää valmentamalla. Tällöin voidaan kuitenkin vain toivoa, että ihminen muuttaisi tapojaan. Ihminen itse päättää, muuttaako hän toimintaansa vai ei. Tämän rinnalla toinen vaihtoehto on muuttaa toimintamallia eli sitä riittävän vakiintunutta käytäntöä, johon työpaikalla voi turvautua, kun kokee tulleensa tavalla tai toisella kaltoin kohdelluksi. 

Negatiivisten tunteiden vallassa kohtaamisen, keskustelun ja korjaamisen sijasta olemme mestareita välttelemään, puhumaan selän takana ja keräämään kuonaa itseemme. Voimakkaiden tunteiden kohtaamista usein pelätään ja siksi niiden käsittelemistä lykätään – usein uuvuttavan pitkään. Mitä syvemmälle kielteiset tunteet ovat saaneet kaivaa juuristojaan, sitä järeämpiä toimia tarvitaan tilanteen korjaamiseksi. Negatiivinen kierre syvenee luonnon lain voimalla, ellei sitä tietoisesti katkaista. 

Kynnystä hankalien asioiden puheeksi ottamiseen kannattaa siis madaltaa. Työpaikalla kannattaa harjoitella yhdessä sovittua rakentavaa tapaa ottaa pahalta tuntuvat asiat puheeksi, suoraan ja toista loukkaamatta. Negatiivinen vuorovaikutus onnistuu ilman sen kummempaa harjoittelua, mutta positiivinen vaatii ponnistelua ja tulee harvemmin ihan itsekseen. Yksi toimiva malli on kertoa toiselle:

Omaa onnistumista kannattaa arvioida jokaisen yrityksen jälkeen, miten onnistuin ja missä voisin parantaa. Tiimeissä kannattaa myös yhdessä sopia ja kirjata näkyviin seuraukset, miten toimimme, jos huomaan työpaikalla jonkun toimivan haitallisesti tai vastoin yhdessä sovittua. Yhdessä sopimalla ja tätä toimintaa edellyttämällä hankalan käyttäytymisen puheeksi ottamisesta tulee luvallista. Näin tunnevarkaita aletaan saada kiinni.

Me Työturvallisuuskeskuksessa tarjoamme välineitä paremman työn tueksi. Hyvän tunneilmaston rakentaminen kannattaa aloittaa jo tänään.

Kirjoittaja Elina Ravantti on Työturvallisuuskeskuksen asiantuntija.