Gå till innehållet

Digital publikation

Tryggt i distansarbete

I takt med att informations- och kommunikationstekniken utvecklas har möjligheterna att välja när och var man arbetar ökat. Datorer, mobilapparater och internet är vardag på arbetsplatserna inom nästan alla branscher. Den tekniska utvecklingen förändrar också hela tiden miljön där arbetstagarna är verksamma. För många är arbetet åtminstone delvis kunskapsarbete och inte längre alltid i samma utsträckning bundet vid tid, plats och närvaro som tidigare.