Gå till innehållet

I anvisningen ges exempel på hur man kan förbereda sig på riskerna, hur bunkringen kan göras på ett säkert sätt och hur agerar man rätt i eventuella olyckssituationer. Målet är att förebygga olyckor, men om något händer kan vi agera rätt i olyckssituationer.

Varje arbetsplats ska dock alltid bedöma riskerna med arbetet och planera arbetet så att det kan genomföras på ett säkert sätt . När det gäller arbetarskyddet i transportkedjan är det viktigt att förstå kopplingen mellan säkerhet och all verksamhet och därför är ett smidigt samarbete ytterst viktigt.

Ladda ner publikationen i PDF-format

Utgivare:
Arbetarskyddscentralen, transport- och logistikgruppen
Innehåll:
Transport- och logistikgruppen, Pia Broumand, Arctia Ab och Olli Haapanen, Kiitosimeon Oy
Utgivningsår:
2020
ISBN (pdf):
978-951-810-738-8
Branscher:
Biltransport Hamnoperation Sjöfarten Spårtrafik Transport och logistik
Former:
PDF
Språk:
ruotsi