Gå till innehållet

Risker och olägenheter identifieras genom att utreda arbetet som utförs på bedömningsplatsen, observera hur arbetet utförs och intervjua arbetstagarna. Kontrollistor gör identifiering av risker och olägenheter mer systematiskt.

Då man strävar till att identifiea riskfaktorer ska man förutom den normala verksamheten ta i beaktan avvikande situationer, som underhålls- och reparationsarbeten, semestertider, arbetsskift samt användningen av vikarier och praktikanter.

Riskutvärdering på arbetsplatsen – arbetsbokens blanketter

Utgivare:
Arbetarskyddscentralen och Social-och hälsovårdsministeriets arbetarskyddsavdelningen
Branscher:
Gemensamma ämnen
Former:
Blankett