Gå till innehållet

Blankett

Identifiering av risker i samband med arbete i en annans hem

Denna blankett är i första hand avsedd för social- och hälsovårdssektorn för identifiering av faror och skador i samband med arbete samt som stöd för bedömning av risker med att arbeta i en annans hem. Vid personlig assistans samt i arbete som vårdbiträde kan blanketten även användas för handledning eller orientering i arbetet.

Identifiering av riskerna med kontorsarbete

Denna blankett är avsedd för att identifiera risker och olägenheter i den fysiska, tekniska och funktionella miljön vid kontorsliknande expertarbete samt för att stödja riskbedömningen.

Checklista för introduktionsutbildning

Checklistan för introduktionsutbildning innehåller en strukturerad förteckning över saker som ska tas upp. Listan fungerar som stöd för planeringen och genomförandet av introduktionen. Både handledaren och den som introduceras använder listan för att följa upp introduktionen och försäkra sig om att arbetstagaren lärt sig sakerna. Listan kan kopieras, gallras och kompletteras på arbetsplatsen.

Jämställdhets- och jämlikhetsförfrågan för arbetsplatser

Denna blankett är avsedd för bedömning av jämställdhet och jämlikhet. Resultatet av undersökningen kommer att användas för att ta fram en plan för jämställdhet och likabehandling. Genom att svara är du med och utvecklar din arbetsgemenskap.