Gå till innehållet

Blankett

Checklista för introduktionsutbildning

Checklistan för introduktionsutbildning innehåller en strukturerad förteckning över saker som ska tas upp. Listan fungerar som stöd för planeringen och genomförandet av introduktionen. Både handledaren och den som introduceras använder listan för att följa upp introduktionen och försäkra sig om att arbetstagaren lärt sig sakerna. Listan kan kopieras, gallras och kompletteras på arbetsplatsen.