Gå till innehållet

De ekonomiska konsekvenserna av olycksfall i arbetet illustreras av två exempel: ett allvarligt olycksfall i arbetet som orsakats av ett fall och ett allvarligt olycksfall i arbetet som orsakats av ett tungt föremål som fallit i huvudet.

Utgivare:
Olycksfallsförsäkringscentralen och Arbetarskyddscentralen
Utgivningsår:
2023
Branscher:
Gemensamma ämnen
Former:
Video